88

Ομιλίες σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια

Προσκεκλημένος ομιλητής με ποικίλλη θεματολογία τόσο σε θέματα γενικής ορθοπαιδικής όσο και παιδοορθοπαιδικής.

Πάνω από 3500

Επιτυχείς επεμβάσεις

Πλούσια εμπειρία σε ολόκληρο το φάσμα της ορθοπαιδικής και τραυματολογίας καθώς και σημαντική χειρουργική εμπειρία τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.

13

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο.

12

Pubmed indexed Reviewer

"Κριτής" (reviewer) σε 6 παγκοσμίου φήμης επιστημονικά περιοδικά με θεματολογία την Ορθοπαιδική Παίδων και Ενηλίκων

Δημοσιευμένα άρθρα
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. Fine needle aspiration cytology diagnosis of gastrointestinal stromal tumors utilizing scanning electron microscopy. (Medicina Kaunas. Accepted 11/11/2004)
 2. The first description in the literature, of a complication during the extraction of a retrograde expandable intra-medullary nail in three patients (Trauma Case Reports. Accepted 19/03/2016)
 3. Intravenous versus topical Tranaxemic Acid in total knee arthroplasty without tourniquet application: a randomized controlled study (Journal of Arthroplasty. Accepted 28/04/2016)
 4. Oblong sesamoid bone appearance into the nuchal ligament. A case report. (Folia Medica. Accepted 01/05/2017)
 5. Perioperative blood management strategies for patients undergoing total knee replacement: Where do we stand now? (World Journal of Orthopaedics. Accepted 08/03/2017)
 6. Minimally invasive versus conventional approaches in total knee replacement/arthroplasty: A review of the literature (Journal of Orthopaedics. Accepted 25/03/2018)
 7. Adolescent Lisfranc injury treated with TightRopeTM: A case report and review of literature (World Journal of Orthopaedics. Accepted 26/01/2019)
 8. Multiple intravenous tranexamic acid doses in total knee arthroplasty without tourniquet: a randomized controlled study (Archives of Orthopaedic & Trauma Surgery. Accepted 22/03/2019)
 9. Safety and efficacy of Tranexamic acid in chidren with cerebral palsy undergoing femoral varus derotational osteotomy: a double cohort study. (European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. Accepted 25/03/2020)
 10. Perioperative blood management strategies for patients undergoing total hip arthroplasty: Where do we currently stand on this matter ? (The Archives of Bone and Joint Surgery. Accepted 20/05/2020)
 11. Hemi-epiphysiodesis: When should it be considered a day case procedure? (Journal of Pediatric Orthopaeidics B. Accepted 16/06/2020)
 12. Does compliance with BOAST guidelines matter for displaced supracondylar fractures in children?’: the experience of a tertiary referral major trauma center over a 3.5-year period. (Journal of Pediatric Orthopaedics B. Accepted 04/06/2020)
 13. Radiation exposure in the treatment of pediatric supracondylar humerus fractures : comparison of two fixation methods. (The Open Orthopaedics Journal. Accepted 14 December 2020)
Mobirise

"Κριτής άρθρων" (Reviewer) σε παγκοσμίου φήμης επιστημονικά περιοδικά με θεματολογία την Ορθοπαιδική Παίδων και Ενηλίκων

- Journal of Paediatric Orthopaedics B
- Journal of Arthroplasty
- The journal of spinal cord medicine
- World Journal of Orthopaedics
- The Archives of Bone and Joint Surgery
- PLOS One
- The Open Orthopaedics Journal

World Journal of Clinical Cases
- Journal of Paediatric Genetics
- Journal of Paediatric Neurology“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.”

"Είμαστε αυτό που επαναλαμβανόμενα κάνουμε. Έτσι, η τελειότητα δεν είναι ένα γεγονός, αλλά μιά συνήθεια."

                                                                               Αριστοτέλης (384-322 πΧ)

Ομιλίες σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια


- 20/06/2022-22/06/2022 Paediatric Congress of South Greece.

Paediatric Orthopaedics in Paediatrics.


-16/06/2022-19/06/2022 European Paediatric Orthopaedic Society Meeting & Course, Thessaloniki, Greece

▪ Invited speaker with titles:

1. "Humerus lateral condyle, distal physeal and T-condylar fractures in children

2. Patella fractures in paediatric population.


- 13/05/2022–17/05/2022 ICODE meeting 2022 (Consensus for DDH management). ICODE, Chios (Greece)


- 03/05/2022–05/05/2022 41th Annual Conference of Orthopeadic and Trauma of Macedonia & Thrace Orthopaedic and Trauma Association of Macedonia and Thrace, Thessaloniki (Greece)

Speaker in Roundtable with topic: "Length leg discrepancy in Paediatric Orthopaedics" & "Lower Limb fractures in Paediatric Orthopaedics"


- 09/10/2021-12/10/2021  76th Hellenic Congress of Orthopaedic and Trauma Hellenic Association of Orthopaedic Surgeons and Trauma, Athens (Greece)

Invited speaker in round table with topic:

▪ Septic Arthritis and Osteomyelitis in Children

▪ Supracondylar fractures in children. Tips and Tricks.


- 19/03/2020-20/03/2020 Combined Meeting of the British & Israeli Paediatric Orthopaedic Societies, BSCOS, Manchester, UK.

▪ Invited speaker with title: "Efficacy and safety of Tranexamic acid in cerebral palsy children undergoing femoral varus derotational osteotomy : two retrospective cohort studies."


- 03/12/2019-07/12/2019 International Paediatric Orthopaedic Symposium, by POSNA and AAOS, Orlando, Florida, USA.


- 07/10/2019–10/10/2019 Pediatrics and Elective Surgery Course (Orthofix), Orthofix, Verona (Italy)

DAY 1 & 2

▪ Complex trauma of the upper and lower limb

▪ Mass casualty in pediatrics

▪ Troubleshooting and case discussion

▪ Advanced Research Methods

DAY 3 & 4

▪ Limb length discrepancy assessment and management

▪ Uni- and multi-planar deformities of the lower limb

▪ Blount’s disease

▪ Midfoot deformity with a BUTT frame

▪ Distal femoral valgus


- 02/10/2019-05/10/2019 75th Hellenic Congress of Orthopaedic and Trauma

Hellenic Association of Orthopaedic Surgeons and Trauma, Athens (Greece)

Invited speaker in round table with topic:

▪ Auditing Supracondylar fractures in children in a tertiary trauma center(Royal London Hospital). Tips and Tricks, Dos and Dont's. 


- 30/05/2019–01/06/2019 ICODE meeting 2019 (Consensus for DDH management). ICODE, Heraklion (Greece)


- 14/11/2018–15/11/2018 Course entitled: "Essential principles of Clubfoot presentation, diagnosis, assessment and Ponseti treatment", Royal National Orthopaedic Hospital (Stanmore), London (United Kingdom)


- 28/08/2018–28/08/2018 Presentation with topic "Different U/S techniques in Diagnosis of DDH", Barts NHS Trust, Royal London Hospital, London (United Kingdom)


- 22/03/2018–24/03/2018 7th Meeting of the International Mediterranean Society of Orthopaedic Surgery Mediterranean Society of Orthopaedic Surgery, Thessaloniki (Greece)

Speaker with topic: "Three different dosage regimens of tranexamic acid to reduce blood loss after total knee arthroplasty without tourniquet: A randomized controlled trial"


- 11/10/2017–14/10/2017 73rd Hellenic Congress of Orthopaedic and Trauma

Hellenic Association of Orthopaedic Surgeons and Trauma, Athens (Greece)

Invited speaker in round tables with topic:

▪ Hip ultrasound in DDH: the techique, the pitfalls and the "universal screening" debate

▪ "Developmental Dysplasia of the Hip (DDH) in infant and its consequences in adult life"


- 30/09/2017–01/10/2017 Advanced Trauma Life Support (ATLS) American College of Surgeons, Thessaloniki (Greece)


- 12/05/2017–14/05/2017 Supervisor in Round Table with title "Infections in Orthopaedics" in 23nd Scientific Congress of Hellenic Medical Students and the 11th International Forum of Medical Students and Junior Doctors, 23nd Scientific Congress of Hellenic Medical Students and the 11th International Forum of Medical Students and Junior Doctors, Larissa (Greece), Larissa (Greece)

Topics:

▪ Prosthetic Joint Infection

▪ Wound & Hardware Infection

▪ Necrotizing Fasciitis

▪ Osteomyelitis

▪ Septic Arthritis


- 20/04/2017–22/04/2017 36th Annual Conference of Orthopeadic and Trauma of Macedonia & Thrace Orthopaedic and Trauma Association of Macedonia and Thrace, Kavala (Greece)

Speaker in Roundtable with topic: "Femoral neck Fractures: update in literature"


- 24/02/2017–26/02/2017 "8th hip u/s Course for the diagnosis and management of DDH by Prof. Reinhard Graf"

Prof. Reinhard Graf, Athens (Greece)


- 29/01/2017–30/01/2017 Meeting: "The anatomy of Medical research" Democritus University of Thrace, Alexandroupolis (Greece)


- 01/12/2016–03/12/2016 3rd International Musculoskeletal Ultrasound Course / Intermediate Level, MITOS, Athens (Greece)


- 04/11/2016-06/11/2016 24th Greek congress by Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism, Ioannina, Greece


- 10/06/2016–12/06/2016 3-day Course: Injuries/Fractures in upper extermities. Democritus Univesity of Thrace, Alexandroupolis (Greece)


- 02/06/2016 ICH GOOD CLINICAL PRACTICE

The Global Health network, GOOD CLINICAL PRACTICE TRAINING MODULE


- 14/05/2016–17/05/2016 43rd Annual European Calcified Tissue Society Congress, European Calcified Tissue Society, Rome (Italy)


- 13/05/2016–13/05/2016 Supervisor in Round Table with title "Sport Injuries" in 22nd Scientific Congress of Hellenic Medical Students and the 10th

International Forum of Medical Students and Junior Doctors, Patra (Greece)


- 05/05/2016–08/05/2016 35nd Annual Conference of Orthopeadic and Trauma of Macedonia & Thrace

Speaker with topic:

1. Use of Long Endovis Nail in Subtrochanteric Fractures

2. AMIS in total hip replacement


- 19/03/2016–20/03/2016 1-day meeting: Thromboprophylaxis - Blood management in Orthopaedics

Orthopeadic and Trauma Association of Macedonia & Thrace, Thessaloniki (Greece)


- 29/01/2016–31/01/2016 Annual meeting of Intramedullary nailing Hellenic Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Ioannina,(Greece)

Speaker with topic: "Data of 120 patients with subtrochanteric fracture treated with Endovis medium/long Intramedular nailing"


- 17/12/2015–19/12/2015 2nd INTERNATIONAL MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND COURSE, MITOS, Athens (Greece)


- 20/11/2015–22/11/2015 Annual Meeting of Reconstructive Surgery of Hip and Knee Hellenic Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Alexandroupolis (Greece)

Speaker with topic: "AMIS hip approach. Our experience in 30 patients undergoing THR with AMIS"


- 12/06/2015–14/06/2015 3-day Course: Injuries/Fractures in lower extermities. Democritus University of Thrace, Alexandroupolis (Greece)


- 09/05/2015–10/05/2015 Meeting: "Treatment of intraarticular/extraarticular long bone fractures in lower extremities with use of Ilizarov system"

Trauma and Orthopaedics Association of Macedonia and Thrace, Thessaloniki (Greece)


- 16/04/2015–18/04/2015 34th Annual Conference of Orthopeadic and Trauma of Macedonia & Thrace, Orthopaedic and Trauma Association of Macedonia and Thrace, Thessaloniki (Greece)


- 17/06/2014–17/06/2014 BLS/AED Provider Course

European Resuscitation Council, Thessaloniki (Greece)


- 24/04/2014–26/04/2014 33nd Annual Conference of Orthopeadic and Trauma of Macedonia & Thrace


- 28/11/2013–30/11/2013 Congress Title : "19th Congress of Microhand & Upper Extremity Surgery", Hellenic Association of Microhand Surgery - Hellenic Association of Upper Extremity Surgery, Thessaloniki (Greece)

Speaker with title: "Weissenbach Syndrome: A rare clinical report of generalized soft tissue calcinosis, in patient with Scleroderma"


- 07/10/2013 "How I Do a PCL Reconstruction"

Foundation for Orthopaedic Research and Education ACCME


- 02/10/2013–05/10/2013 Congress Title: "69th Hellenic Congress of Orthopeadic Surgery and Trauma", Hellenic Association of Orthopeadic Surgery and Trauma, Athens (Greece)


- 09/05/2013–11/05/2013 32nd Annual Conference of Orthopeadic and Trauma of Macedonia & Thrace, Orthopeadic Association of Macedonia & Thrace

1.Organization Committee of the Conference

2.Speaker with titles:

i) Femur Shift Fractures - Classification System

ii) Ankle Strain with Tibiofibular ligament rupture.Treatment.

iii) Total Knee Arthroplasty revision due to suppuration

iv) Extensor pollicis longus rupture due to distal radius fracture

v) Femur shift fracture pseudarthrosis. Treatment.


- 23/02/2013 11th Arthroscopic Conference, 424 General Military Hospital of Greece


- 18/10/2012–20/10/2012 24th Medical Conference of Military Medicine

Military Medicine, Thessaloniki

Speaker with title : "Humerus shift fractures - Surgical Treatment. 25 years experience from 2 hospitals"


- 28/09/2012–29/09/2012 1st International Meeting "Spinal Injury-Disorders Treatment" Medical Association of Kozani, Kozani (Greece)


- 19/04/2012–21/04/2012 31st Annual Conference of Orthopeadic and Trauma of Macedonia & Thrace, Orthopeadic Association of Macedonia & Thrace, Thessaloniki (Greece)


- 29/01/2010–31/01/2010 Annual conference of intramedullary nailing, Hellenic Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Alexandroupolis (Greece)


- 08/05/2009–10/05/2009 15th Scientific Congress of Greek Medical Students

Scientific Society of Hellenic Medical Students, Thessaloniki (Greece)


- 22/11/2008 6th Continuously Education of Pediatric Diseases

Democritus University of Thrace - Department of Pediatrics at University General Hospital of Alexandroupoli, Alexandroupolis (Greece)


- 21/03/2008–22/03/2008 Scientific Conference of Surgery : "20+1 Years of Laparoscopic surgery. Present and future", Democritus University of Thrace - 2nd Department of Surgery at University General Hospital of Alexandroupolis


- 25/01/2008–26/01/2008 2-days Scientific Conference of Cardiology Department of Democritus University of Thrace : "What's new in cardiovascular medicine". Democritus University of Thrace - Cardiology Department


- 30/11/2007–02/12/2007 6th annual conference "Management of polytrauma patients". Democritus University of Thrace - Department of Orthopeadics and Trauma at University. General Hospital of Alexandroupoli


- 20/04/2007–22/04/2007 13th Scientific Congress of Greek Medical Students

Scientific Society of Hellenic Medical Students, Athens (Greece)


- 16/03/2007–17/03/2007 Congress title: "Echinococcosis Hydatid Cyst Treatment & Management". Democritus University of Thrace - 2nd Department of Surgery at University General Hospital of Alexandroupolis


- 05/05/2006–07/05/2006 12th Scientific Congress of Greek Medical Students

Scientific Society of Hellenic Medical Students, Larissa (Greece)


- 13/05/2005–15/05/2005 11th Scientific Congress of Greek Medical Students

Scientific Society of Hellenic Medical Students, Alexnadroupolis (Greece)

Θα μας βρείτε:

Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά)
TheMIS Orthopaedic Center

Αλεξανδρούπολη
Growing Up Orthopaedic Center

Επικοινωνήστε μαζί μας ή κλείστε ραντεβού

Για οποιαδήποτε απορία/ερώτηση ή προγραμματισμό επίσκεψης απλά συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα κάποιος από την ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας. 

Ενναλλακτικά καλέστε μας στα τηλ: 
- 25510 36000  (Αλεξανδρούπολη)
- 2310 223113    (Θεσσαλονίκη)
- 6949453448   (Κινητό)

© Copyright 2022 - All Rights Reserved

Dr. Τζατζαΐρης Κ. Θεμιστοκλής MD,MSc,PhD
Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ενηλίκων και Παίδων
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ
Εξειδικευθείς στην Παιδοορθοπαιδική (UK & USA)
Επ. συνεργάτης - Παιδοορθοπαιδικός | TheMIS Orthopaedic Center
Επ. συνεργάτης "Αγίου Λουκά", Πανόραμα, Θεσσαλονίκη

Made with ‌

Mobirise.com